Game 마녀의 샘3 (WitchSpring3) v1.32 MOD Unlimited Gold & Souls


INFO GAME

Game: 마녀의 샘3 (WitchSpring3)
Ver: 1.32
Internet: No
Obb: Yes
Root: No
Mod: Unlimited Gold & Souls
Việt Hóa: AOWVN Team
Editor: ya4r - ShareTeam

Hướng dẫn cài đặt WitchSpring3 Tiếng Việt cho Android.
 1. Vào đường dẫn cài đặt game.
 2. Tải 2 tập tin ở đó về máy, giải nén data .zip được 1 thư mục com.kiwiwalks.witchspring3.
 3. Sao chép thư mục com.kiwiwalks.witchspring3 vào đường dẫn /sdcard/Android/Obb.
 4. Cài đặt game .apk vào máy.
 5. Mở game và chơi thôi (Không cần mở mạng Internet).
 6. Credits Game việt hoá bởi nhóm AOWVN. 
Description: 
-차기작 마녀의 샘4 2019년 출시 예정 -공식 카페 : http://cafe.naver.com/witchspring 
-트위터 : @WitchSpring_kr 인형을 좋아하는 마녀, 아이루디의 생존 이야기. 마녀의 샘, 그 세 번째 이야기입니다. 마녀 아이루디는 용사들을 피해 안개숲에 숨어 살아가고 있습니다. 친구가 없어서 인형을 앞에 놓고 혼잣말을 하는게 취미죠. 집에서는 생존에 필요한 아이템과 마법을 만들거나, 강해지기 위해 수련을 합니다. 때로는 자신을 지켜줄 새 인형을 만들기도 합니다. 집 밖에서는 마법재료를 찾아 돌아다니면서 몬스터를 잡아 전리품을 얻거나, 때로는 용사들과 마주치면 싸우기도 하죠. 마녀의 성장 방향, 그리고 플레이어의 선택에 따라 마녀의 운명이 결정됩니다. 아이루디는 친구를 만나 행복한 결말을 보게 되거나, 또는 영원히 쓸쓸한 마녀로 살아갈 수도 있습니다. 인형을 좋아하는 마녀 아이루디의 생존 이야기. 아이루디의 운명을 이끌어주세요. - 이전 시리즈를 플레이하지 않아도 플레이에 지장없습니다. 
- 900메가 이상의 여유공간이 필요합니다. 
- 게임 데이터를 읽어오기 위해 외부 저장소 사용 권한을 요청합니다. - 게임 데이터를 저장하기 위해 외부 저장소 사용 권한을 요청합니다. 
---- 개발자 연락처 : +704866486

Screenshots

Review Game


HOW TO INSTALL:


Spoiler: For non-root MODs (APK)
 1. Remove original game
 2. If you played with mod before, you can install new mod over it.​
 3. Download modded APK
 4. Install modded APK
 5. Enjoy!
 • Google+ login possible? No.
 • Facebook login possible? Yes. But remove your facebook app from device.
 • Specific game account login possible (for example: HIVE)? Yes.
Spoiler: For Game have OBB or DATA
 1. Download OBB files or DATA files and extract files zip
 2. Download mod APK
 3. Move OBB Files (com.xxx folder) to Android/OBB folder in your device
 4. Or move Data files (com.xxx folder) to Android/data folder in your device
 5. Install mod APK
 6. Enjoy!

Fanpage: Hot Game Plus
Group: Game Free - Download Free Apk Mod

buttons=(Accept !) days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !